ETTY HILLESUM

Etty Hillesum Studies

Een spin-off van mijn studie naar Julius Spier is dat ik op zoek gegaan ben naar allerlei personen die in de dagboeken van Etty Hillesum voorkomen. Met naam en toenaam zijn dit:

  • Henny Tideman, een Spierclub-vriendin,
  • Leonie Snatager, een vriendin die ook bij Spier in therapie is gegaan en waar Hillesum nauw bij betrokken was,
  • studiegenoot Aimé van Santen, wiens handen Spier heeft gelezen en Hillesum het verslag van uitwerkte,
  • Loekie (Louise Maclean), een leerling Russisch van Hillesum,
  • Hes Hijmans, eerder een kennis dan een vriendin van Hillesum,
  • Hertha Levi, de verloofde van Spier,
  • Liesl en Werner Levie, vrienden door wie Hillesum in contact kwam met de Amsterdamse toneelwereld, en
  • ‘object’ Alfred Kropveld, een huisarts en de eerste persoon van wie Hillesum een handanalyseverslag uitwerkte.

Artikelen hierover zijn verschenen in de reeks Etty Hillesum Studies.
Mijn meest recente bijdrage is uitgekomen in Cahiers Etty Hillesum.
En een kort stukje stond in 2013 in het tijdschrift Lessen 8(2), pp. 34-37.