Natuur & esoterie

Is de natuur bezield of niet? Als mensen in natuurwezens geloven, hoe zien die er volgens hen dan uit? De bovenstaande afbeelding van een stralende boom* is de uiting van een antwoord op die laatste vraag.
Vanuit verschillende invalshoeken ben ik met het thema bezieling in relatie tot de natuur bezig geweest. Zo heb ik gekeken naar de het ontstaan van bloemen en vleugels als betekeniselementen op orakelkaarten. Ook de kwestie hoe mensen er ooit toe zijn gekomen om een huwelijk met een ‘elementaal’ (natuurwezen) aan te willen gaan, heb ik onderzocht. Dit soort studies hebben geleid tot verschillende artikelen en papers.

Gepubliceerd:
“Are Plants Conscious?”, Journal of Consciousness Studies 4(3), 1997, pp. 215-230.
“Over een groene, wilde ganja-man”, BRES 219, 2003, pp. 45-55.
“Gemagnetiseerde bomen: de helende kracht van bomen aangewend door Mesmer” (deel 1) en “Verklaringsperspectieven voor gemagnetiseerde bomen” (deel 2) in Tijdschrift voor Parapsychologie respectievelijk 70(4), 2003, pp. 15-22, en 71(1), 2004, pp. 16-23.
“Back to the Roots of a Modern Flower Oracle Deck: Mlle Le Normand and J.-J. Grandville”, The Playing-card 32(4), 2004, pp. 142-152.
“The Emergence of the Tulip on Playing and Oracle cards”, The Playing-card 35(1), 2006, pp. 41-51.
“Esoterisch vliegen, een verhandeling over elfenvleugels”, Spiegelbeeld Magazine 24(2), 2017, pp. 62-67.
– “Boomorakelkaarten: Divinatiemethoden om verbinding met de natuur te maken”, Onkruid nr 273, april/mei 2023, pp. 32-37.

Ongepubliceerd:
“Primaire perceptie bij planten zou leiden tot revolutionaire wetenschap: De strijd van Cleve Backster om normale wetenschap te overleven”, BA-paper 2006.
“Buitengewone ervaringen met bomen: Het beeld van de boom als Ander in modern esoterische literatuur”, MA-paper 2007.
“Marriage with Elementals: From Le Comte de Gabalis to a Golden Dawn ritual”, MA-thesis 2007.

* Bovenstaande afbeelding is gemaakt door de Australische kunstenaar Kinsley Jarrett. De ‘stralende boom’ staat op de omslag van Journey Into Nature: A Spiritual Journey (1990) van Michael J. Roads.